Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Visie

visie

 
Imane werkt zowel Internationaal als Nationaal. Internationaal biedt de vzw in het Noordoosten van Marokko ontwikkelingshulp op sociaal,economisch en cultureel vlak. Specifiek wil ze de gezondheid en welzijn verbeteren, analfabetisme bestrijden en vrouwenrechten waarborgen. Imane wil mensen stimuleren tot een actieve houding in de samenleving en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op maatschappelijke participatie, het bevorderen van sociale cohesie en het voorkomen van sociale uitsluiting en uitval.
 
DOELSTELLINGEN

  • Netwerken van Marokkaanse verenigingen
  • Projecten inzake Locale sociaal economische Ontwikkeling
  • Samenwerking inzake opleiding & kennisoverdracht
  • Academische uitwisseling
  • Studenten
  • NOORD – ZUID werkingen

 
                                                                                                                                               
 
 
 
 

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van