Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Het leven in Ouled Daoud

Bekijk video

Deel 1 van de film "Borgerhout - Ouled Daoud: Een verhaal over duurzame ontwikkeling" 
Karim Bouziani leidt u rond in Ouled Daoud. Hij vertelt over de slechte staat van de wegen en de soms bijzonder gevaarlijke tocht die kinderen moeten ondernemen om op school te geraken. Rabah El Bairi wijst op de gevolgen van de klimaatsverandering voor de landbouw in Marokko en schetst hoe een ambitieus irrigatieproject afloopt op een sisser.

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van