Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Welkom op onze website.

 IMANE vzw is een vereniging die zich al jaren actief bezig houdt met het organiseren van projecten die gericht zijn op duurzaam dorpsontwikkeling in Noord-Oost Marokko.  Dit doen wij onder ander doormiddel van kennisoverdracht op het gebied van landbouwteelt en ambachten. In 2002 hebben wij een coöperatie helpen oprichten in dorp Beni Daoud; bestuurd door een veertigtal plaatselijke boeren bestaande uit o.a. imkers en olijftelers. Naast de coöperatie hebben wij tevens een dispensarium gebouwd die medische hulp biedt aan alle bewoners van dit dorp en omliggende dorpen en gehuchten.  
 
DUURZAME ONTWIKKELING is een verantwoordelijkheid van elk individu.
Het is goed om als vereniging zo nu en dan stevig na te denken en te zoeken naar onze toegevoegde waarde. Het is goed dat we ons de kritiek van de leden aantrekken. Maar we moeten uitkijken dat we onszelf niet teveel op de pijnbank leggen en uit het oog verliezen hoe belangrijk de rol is die de ontwikkelingssector speelt. Het gaat niet alleen om denkprocessen, de handen uit de mouwen steken is nog beter.
Wij willen projecten ontwikkelen die na verloop van tijd financieëlonafhankelijk zijn.
Stad Antwerpen, bedrijven en Universiteiten zien we als belangrijke partner in het bestrijden van armoede in het Zuiden, omdat hun financieële middelen, producten en kennis, verandering kunnen brengen.
Als vereniging weten wij de vraag en behoeften van arme mensen in de dorpen van Marokko te identificeren en hen te mobiliseren samen met onze partners ter plaatse, we hebben kennis van de totale omgeving en kunnen onze netwerken inbrengen.
Daarmee dagen we het bedrijfsleven uit om met ons samen te werken en met haar investerings- en innovatiekracht ook de armsten te bedienen op een duurzame manier.En om daarbij ook het lokale bedrijfsleven te versterken.
We kiezen nadrukkelijk voor een onafhankelijke en wederkerige relatie met overheid en bedrijfsleven, die van waardevolle partner en kritische meedenker maakt, gevoed vanuit de stem van onze leden en partners.
Om onafhankelijk te kunnen blijven zorgen we ervoor financieel niet afhankelijk te worden van slechts een of enkele financiers.
We zijn een vereniging die geworteld is in de Antwerpse samenleving, gedreven door de behoefte van Antwerpse leden van Marokkaanse origine om ziekte en armoede in Noord - Oosten van Marokko te verminderen.

We willen nog meer dan voorheen verenigingen en organisaties die deze waarden delen uitnodigen om samen op te trekken. We vragen hen niet alleen te doneren voor ons werk, maar ook om met hun energie, tijd en expertise bij te dragen voor nieuwe/bestaande projecten in Noord - Oost Marokko.
Ontwikkelingssamenwerking in partnerschap kan daarom nog effectiever en efficiënter worden vormgegeven.
Duurzaam ontwikkeling kan bereikt worden door het stimuleren en versterken van onderwijs, kennisoverdracht en duurzaam handel ( fair trade).
Dagelijks steken bijvoorbeeld honderden jongeren de Middellandse Zee over; in de hoop een beter leven te krijgen in het Idealistische en onbekende Europa.  Door deze gevaarlijke en illegaal zee-oversteking sterven er dagelijks zes jongeren.
Door de dorpsbevolking een beter economisch- en leefperspectief te bieden kan de illegale en gevaarlijke tocht beperkt worden.
 
Onze leden  zijn onze reden van bestaan en geven ons onze onafhankelijke positie. En daarin schuilt onze gewicht -;)
 
 U kunt onze projecten steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:
Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
Op onze website vind je al aardig wat, maar misschien heb je nog een vraag?
Wil je zelf ook graag lid worden?
Heb je zelf al een initiatief op stapel staan, en wil je aansluiten bij Imane?
 
Stuur ons een mail info@imane.be . De voorzitter zal je vraag graag beantwoorden.

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van