Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

De Zuidwerking van Imane

Imane vzw wil de leefbaarheid van het platteland vergroten in het Noordoosten van marokko  dit door samenwerking en uitwisselen van kennis, ervaring en ideevorming met lokale partners en verenigingen uit diaspora. Wij moeten echter niet bepalen hoe hun leven er uit moet zien, dat moeten ze zelf doen, wij reiken alleen de middelen aan. De uitvoering ligt bij hen, wij zijn coaches....Imane biedt ontwikkelingshulp op sociaal, economisch en cultureel vlak.
Specifiek wil ze gezondheid en welzijn verbeteren, analfabetisme bestrijden en vrouwenrechten waarborgen.

 
ACTIVITEITEN IMANE IN MAROKKO (Zuidwerking)

 
◦Onderwijs 
–Vrouwenrechten en alfabetisering voor vrouwen
–Schoolbus (leerlingenvervoeren van dorp naar stad)
 
◦Gezondheid
–Dispensarium
–Ambulance
 
◦Coôperaties (economischeontwikkeling) : bijenteelt, olijfperserij, kippenkwekerij en aanplant programma in samenwerking met ministerie van landbouw.
 

Het bomenplant-project is onderdeel van het succesplan "Groen Marokko-Maroc Vert"en moet zorgen voor algemeen welzijn voor toekomstige generaties en tegen klimaatverandering. Vooral plattelandsgemeenschappen nemen deel aan het planten van bomen door het hele land. De nieuwe aanplant moet bovendien erosie en verwoestijning tegengaan.

 
–

 
 
 

Een straatbeeld in Ouled Daoud
De Zuidwerking van Imane

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van