Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Annulatie Activiteit 9/1/15

Beste,
 
Je ontving op 19 december onze nieuwsbrief  met een uitnodiging om deel te nemen aan een activiteit georganiseerd door de vrouwen van Imane vzw.

Tot onze spijt moeten we meedelen dat deze activiteit wegens onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan. We hopen echter in de toekomst een aanbod te kunnen doen dat aansluit bij je interesse en je te ontmoeten.
Met onze beste wensen voor het nieuwe jaar en vriendelijke groet.
 
Het bestuur van Imane vzw.

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van