Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Van kwaad naar erger voor Marokkaanse migranten in Spanje

 De situatie van de Marokkaanse migranten in Spanje
 
De groep werkende migranten vormen het prototype van wat het betekent een werknemer zonder bestaanszekerheid te zijn. Als we aan dit precair karakter de grote rechteloosheid toevoegen omwille van hun situatie als “vreemdeling”, soms zonder papieren, dan vormen de migranten een belangrijk deel van de meest zwakke, kwetsbare en verarmde sector van de arbeidswereld. En precies door die kwetsbaarheid is hun situatie nog verslechterd door de economische crisis.
 

OORZAKEN VAN DE VERERGERING VAN DE SITUATIE VAN DE MIGRANTEN 
 
Besparingen, besparingen en nog eens besparingen. Momenteel zijn er bijna dagelijks massademonstraties in verschillende regio s van Spanje die de stop van de besparingen eisen, voornamelijk in de gezondheidszorg en het openbaar onderwijs. Het volk gaat de straat op, het heeft genoeg van zoveel bedrog en zoveel manipulatie. Het is verontwaardigd en probeert te reageren. De situatie van de economische, politieke en morele crisis op wereldvlak, is een van de meest beslissende oorzaken van deze scenes.
Maar er zijn twee beslissende wetgevende veranderingen geweest wat betreft de situatie van de migranten in Spanje. Enerzijds de hervorming van de wet op de vreemdelingen en anderzijds de twee arbeidshervormingen die in amper één jaar tijd gerealiseerd werden.
HERVORMING VAN DE VREEMDELINGENWET (oktober 2009)
Achteruitgang op vlak van:
 

  • Opvoeding: Voor de mensen “zonder papieren” beperkt dit zich tot het verplicht onderwijs van 6 tot 16 jaar. Een kind dat illegaal is, kan niet ingeschreven worden in de kleuterschool of voor het “bachillerato” ( ± te vergelijken met de derde graad van het secundair onderwijs bij ons).

 

  • Huisvesting: Migranten kunnen geen beroep doen op de openbare diensten voor hulpverlening bij huisvesting indien ze geen 5 jaar legaal in Spanje verblijven. Dergelijke politiek staakt de strijd tegen de krotwoningen voor een belangrijke sector van de bevolking. Medische bijstand en sociale basisvoorzieningen. Sociale basisvoorzieningen voor mensen in een ongeregelde administratieve toestand worden niet erkend. Dit bemoeilijkt de integratie.

 

  • Interneringscentra: De maximum termijn van internering wordt verlengd van 40 naar 60 dagen. In de praktijk zijn deze centra erger dan gevangenissen:  men brengt er mensen onder die geen delict begingen, maar die zich in een ongeregelde administratieve toestand bevinden.

 
 
Hervormingen in de arbeid (juni 2010 tot augustus 2011)
 
Na de goedkeuring van een uitgebreid pakket van maatregelen om de crisis te verzachten, keurde de regering harde aanpassingsmaatregelen goed die door de EU en het IMF gevorderd werden: het verminderen van het salaris van ambtenaren, het bevriezen van pensioenen, bezuinigingen in en vermindering van de overheidsinvesteringen. Daarenboven werden de geldinjecties aan banken niet gebruikt om krediet te verlenen aan kleine bedrijven en houders van hypotheken op woonhuizen.
Ook werd er overgegaan tot een eerste arbeids‐hervorming, die tijdelijke arbeid en ontslag aanzienlijk vergemakkelijkt.(Deze hervorming veroorzaakte de algemene staking van 29 september 2010). De hervorming van augustus 2011 schorst de limiet op van twee jaar voor tijdelijke contracten en door de hervorming van opleidingscontracten wordt de leeftijd van de jongeren uitgebreid tot dertig jaar.
Gevolgen:
De verharding, in het bijzonder deze twee wetten, die uiteindelijk leidt tot een meer informele economie. Wie zonder papieren is of van wie de papieren niet hernieuwd worden,vertrekken meestal niet en sterven ook niet van honger, geraken in de spiraal van de informele economie. Bijgevolg is de werkloosheid onder allochtonen dramatischer dan in de rest van de bevolking.
• In veel gevallen heeft men geen recht op werkloosheidsuitkeringen, omdat er niet genoeg bijgedragen is, Of men wel of niet rechten heeft als werkloze, een woninghypotheek afbetalen, huren, leningen afbetalen, familiale uitgaven ( voedsel, studie...)lukt niet meer.
• Sparen of iets opbouwen is er niet meer bij omdat schulden gepaard met de immigratie moeten betaald worden en omdat ze hun familie in hun land van herkomst geholpen hebben. Zonder werk geen middelen van bestaan. Zij kunnen evenmin rekenen op nabije veranten die hen zouden kunnen helpen?
• De afwezigheid van werk heeft ernstige gevolgen voor het in orde blijven met essentiele documenten die van belang zijn om hun persoonlijke en familiale projecten te realiseren.
• Velen van hen vervallen in de illegaliteit omdat zij niet tijdig kunnen bijdragen voor de verlenging vergunningen.
• Het is moeilijk om een voldoende lang arbeidscontract te krijgen dat het mogelijk maakt zijn sociale rol te vervullen.
• De economische ‐ en arbeidsonzekerheid stelt het verkrijgen van vergunningen voor gezinshereniging uit.
• De spaanse wetgeving promoot het rendement , maar weinigen accepteren dit. Dit zou een erkenning van het falen van zijn immigratieproject betekenen en een terugkeer naar bekende situaties van armoede en gebrek aan perspectief .
 II- Europa
Immigranten, vluchtelingen en asielzoekers

In het Europa van vandaag worden veel immigranten, asielzoekers en vluchtelingen geconfronteerd met heel moeilijke situaties. Hun basisrechten en waardigheid worden dagelijks geschonden. In veel gevallen werden vluchtelingen en asielzoekers verplicht om hun huis, land en familie te verlaten, om zichzelf te beschermen tegen oorlog, vervolging of een totaal gebrek aan veiligheid. Al zoekt de overgrote meerderheid van de vluchtelingen in de wereld geen asiel in Europa, sommige mensen en groepen doen dat wel. De groeiende of hardnekkige nationalistische en xenofobe gevoelens, of simpelweg de bezorgdheden van xenofobe politici, hebben ertoe geleid dat vele regeringen heel strenge maatregelen namen tegenover asielzoekers, vooral met het doel ervoor te zorgen dat ze hun gebied niet betreden.
Asielzoekers en vluchtelingen vormen een bijzonder kwetsbare groep, wiens status gedefinieerd en beschermd is door de Vluchtelingenconventie van Genève (1951). De meeste Europese landen hebben nu een wetgeving die toestaat dat ze kunnen worden vastgehouden op luchthavens en grenspolitiestations, vaak zonder hun rechten in acht te nemen. Deportatie van illegale immigranten of asielzoekers wiens asielaanvraag werd geweigerd, is een alledaags gebruik en soms een vorm van vernederende behandeling.
De Schengenakkoorden (1990) voorzien voor iedereen vrije doorgang en onbeperkt transport tussen de grenzen van 14 lidstaten van de Europese Unie. Ondanks de afschaffing van de voormalige interne grenzen, bouwde de EU echter een sterkere “grens” om het Europese gebied te beschermen.
De ontwikkeling van een gezamenlijk Europees beleid tegenover vluchtelingen en migranten wordt vaak omschreven als een beleid van een “fort Europa”, deels omwille van haar nadruk op uitsluiting en uitwijzing van vluchtelingen, anderzijds omdat het een voorbeeld is van hoe de angst voor economische migratie de ogen doet sluiten voor de realiteit en de noden van asielzoekers.
Verdere informatie

Over immigranten en vluchtelingen

Over racisme en discriminatie

 

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van